Fiskeri– og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) utlyste prosjektet i mars 2019 som del av deres største satsing noensinne, for å få bukt med lakselusen. Prosjektene ble utlyst for sammenlagt 64 millioner kroner. Oversatt fra