Det hele begynte tirsdag 12. oktober 2021.

– Da vi satt og leste statsbudsjettet så vi at det plutselig var kommet inn et kapittel om verdifastsettelse av oppdrettstillatelser. Vi så straks at det kunne få stor betydning for eiere av ikke-børsnoterte lakseselskap, det vil si først og fremst de familie- og lokalt eide oppdrettsselskapene langs kysten, sier Mons Alfred Paulsen.

Han er skatteadvokat og partner ved Thommessens kontor i Bergen. Paulsen har i en årrekke bistått lakseoppdrettere langs hele kysten, og sitter også i styret til Firda Seafood, selskapet til laksemilliardær Ola Braanaas.