1. januar tredde grunnrenteskatt på havbruk i stand. Forslaget ligger fortsatt på høring, mens en endelig utforming av skatten først er ventet vedtatt av Stortinget til sommeren. Da blir det Skattedirektoratets jobb å følge det opp, men før det har de nå kommet med sitt høringsinnspill til skatten.

«Gjennomføring av grunnrenteskatt, slik den er lagt frem i høringsnotatet, er komplisert og vil kunne påføre en betydelig administrativ kostnad både for næringen og Skatteetaten» skriver de i høringssvaret sitt og trekker frem hvorfor i følgende punkter:

  • Utvikling, drift og forvaltning av nye systemer og tekniske løsninger for særskattregimet.