Det bergensbaserte rederiet Silver Sea har spesialisert seg på frakt av fisk og andre matvarer. Det meste går til Baltikum, Russland og Ukraina.

Om alt går som planlagt, vil rederiets skip «Silver Bergen» ankomme russiske St. Petersburg innerst i Finskebukta i løpet av dagen. Der vil det losse fisk fra Færøyene.

– Vi forholder oss til de regler som gjelder. Per i dag er ikke skipning og salg av mat en del av sanksjonene. Dette er også i tråd med hvordan andre rederier praktiserer reglene.