– Dette er faktisk en viktig sak vi har tatt opp med departementet over flere år, forklarer direktør for havbruk, Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge til Intrafish.

Tirsdag kom en melding fra nettopp Nærings- og fiskeridepartementet. De ønsker å endre kvalifikasjonsperioden for unntaksvekst. I dag er den satt slik at den ligger en lakseutvandringssesong i forkant av de to sesongene som fargeleggingen av trafikklyssystemet blir vurdert etter. Det ønsker departementet nå å endre.

– Jeg mener det er naturlig at aktørene som ønsker å oppnå unntaksvekst, vurderes gjennom samme periode som veksten ellers.