– Mener statsråden det er akseptabelt at de evigvarende vederlagsfrie konsesjonene for torskeoppdrett går til utenlandske holdingselskaper og milliardærinvestorer?

Det spørsmålet stilte stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i skriftlig spørsmål til fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran forrige uke. Nå har han fått svar.

Gledelig at flere satser på torsk

– Regjeringen ønsker å legge til rette for vekst i torskeoppdrett, og det er gledelig at flere nå satser på oppdrett av torsk, skriver Skjæran i sitt svar til Fylkesnes.