– Vi er glad for at det skal bygges ny laksefabrikk her, sier den polske familiefaren Konrad