Simon Nesse Økland har nettopp hatt selveste statisministeren på virtuell snorklipping av verdens første helelektriske oppdrettslokalitet. Det