Hun husker godt den søndags formiddagen i mai for et år siden da hun fikk en telefon fra en kollega. Beskjeden var at det var mistanke om giftige alger i området. Én uke etterpå begynte også laksen til Ellingsen Seafood i Lofoten å gå opp i overflaten med åpenbare plager.

– Det er jo en maktesløs situasjon, for det er lite vi kan gjøre. Det er ikke bare å slepe merden unna eller begynne å flytte på fisk, sier Line Ellingsen i denne podkasten:

700.000 av selskapets nesten slakteklar laks og 200.000 smolt døde i løpet av veldig kort tid. Også 2020 vil bli sterkt preget av hendelsen. Året begynte med at ansatte på slakteriet måtte permitteres.

Måler siktedyp

Så det var ikke fritt for at alger var noe Ellingsen og kollegene både har tenkt og snakket mye om etter hvert som mai 2020 nærmet seg.

– Vi er selvfølgelig nervøse for at det kan skje igjen, men nå var det heldigvis veldig mange år siden forrige algeoppblomstring før den i fjor, sier Ellingsen.

I år har de blant annet en fast rutine med å måle siktedypet på lokalitetene sine.

– Vi tar en hvit «tallerken» ned i sjøen. Så ser man hvor mange meter det tar før man ikke klarer å se den lenger. Det er en enkel og effektiv metode. Får man dårlig sikt, er det naturlig å ta vannprøver.

Trenger tid

I mai og juni 2019 kom det mange gode forslag til hvordan man kunne hindre fremtidig massedød av laks under oppblomstringer av giftige alger. Ellingsen er ikke overbevist om at alt lar seg gjennomføre.

– Jeg tror ikke det finnes noen quick fix. Vi må ha litt is i magen og bruke tid på å se hvordan dette skal gjøres.

De er blant annet med i et algeovervåkningsprosjekt i regi av Havforskningsinstituttet, og dette mener Ellingsen er viktig.

Mindre manuelt

Det er også satt ned en arbeidsgruppe som skal få en oversikt over hva som finnes av tilgjengelig teknologi.

– Jeg håper vi kan komme oss bort fra de manuelle metodene, at ting kan gjøres automatisk, sier Ellingsen.

Hør mer om det ved å trykke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i Itunes og på Spotify.

Her er noen utvalgte episoder: