Intrafish kunne torsdag morgen melde at postlistene viser at et utkast til proposisjonen om grunnrenteskatt er sendt fra Finansdepartementet til kommunal- og distriktsdepartementet. Hva som står der vil ikke departementet si noe om, men Sjømat Norge er bekymret dersom det viser seg at et utkast til en proposisjon allerede skulle vise seg å være klar 9. februar – litt over en måned etter høringsfristen gikk ut.

– Dersom det skulle vise seg å stemme så vil det synliggjøre at dette ikke har vært en reell prosess.