Marine grunnkart i kystsonen.

Det kan pengene fra grunnrenteskatten på havbruk gå til. I hvert fall foreslår Havforskningsinstituttet (Hi), Kartverket og Norges geologiske undersøkelser (NGU) det i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet som Intrafish har fått innsyn i.

«Vårt hovedargument er at på denne måten sikrer vi at deler av avgiftene som næringene blir belastet, kommer direkte tilbake til nytt for næringene gjennom forutsigbarhet i fremtidige investeringer og høyere produktivitet i anlegg», skriver de i brevet, som er signert direktørene May Britt Myhr, Nils Gunnar Kvamstø og Johnny Welle, fra de tre institusjonene.