I mai satte Sjømat Norge sammen et eget stamfiskutvalg der alle avlsselskapene er med. I tillegg til stamfiskprodusentene og representanter for matfisk-produsentene. Målet var å komme med innspill til fiskeri- og næringsdepartementet på fremtidig håndtering av stamfisktillatelser.

Det gjorde de på tirsdag. Da møtte de fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap) for overlevering av innspillene.

– Vi har akkurat hatt et godt møte med statsråden. Tilbakemeldingen var at han var veldig fornøyd med innspillene uten at han kunne love at alt blir tatt til følge.