- Me såg moglegheita til å kunne få utvikla ei overvaking saman med Funn ved hjelp av den nye sensoren