Prising av aksjer handler i stor grad om forventninger til fremtiden – og dagens små kursutslag kan tyde på at