Smart Salmon fekk allereie i 2016 konsesjon til å bygga settefiskanlegg for produksjon av inntil 2500 tonn postsmolt på lokaliteten Smørhamn i Bremanger kommune i Vestland. I april