– Vi har sammen med Sjømat Norge i en stund jobbet for å få til en miljøavtale, sier Stål Heggelund til IntraFish. Han er