RSW-anlegg og holdetank for kaldt vatn er installert og første fisketank (ventemerd) blir levert og montert før ferien.Budsjett for FoU-delen er på