Hitra kommune er blitt kontaktet av et ikke navngitt firma som ønsker å bygge et RAS-anlegg på Jøsnøya, i det som kalles Hitra industripark Vest. Der ligger allerede Lerøys lakseslakteri, og der planlegger Mowi å bygge