Utviklingstillatelser

Kilde: Fiskeridirektoratet

(Oppdatert med flere opplysninger, samt lenke til IntraFish.nos oversikt over søknader kl 12:49)

Det opplyser Øyvind Lie, direktør kyst og havbruk i Fiskeridirektoratet til IntraFish.

Fasiten viser nå har kommet inn totalt 104 søknader om utviklingstillatelser. Av disse kom hele 42 stykker i perioden 1. november til 17. november, mens 34 kom de tre siste dagene.

- Vi har fått et stor antall søknader, så får vi se hvordan vi behandler dem, sier Lie til IntraFish.

- Ble dere overrasket over den store interessen?

- Nei, egentlig ikke, men summen av søknader og arbeidsmengden blir stor. Vi får ta det rolig og sindig, og legge en plan for hvordan det skal gjennomføres.

- Har dere nok ressurser til dette?

- Det er en prosess vi må se på nå. Nå som søknadsfristen er utløpt, vet vi omfavnet. Vi får jobbe målrettet og systematisk for å komme gjennom bunken, sier Lie.

Allerede fredag fikk en indikasjoner på at en rekke søknader var sendt inn, da flere av søkerne valgte å sende egne pressemeldinger om sine søknader.

Ordknapp om ny storsatsing

Marine Harvest er blant selskapene som har kommet med ny søknad de seneste dagene. Deres prosjekt er dessuten det største av de nye, med hele 36 tillatelser til «Aqua Storm» i Trøndelag.

«Dette konseptet tar i bruk både havbruksteknologi og subseateknologi for å produsere laks offshore. Fordi eier av teknologien nå er i ferd med å søke patet, kan vi dessverre ikke si mer om løsningen på dette tidspunktet», skriver selskapet i en e-post til IntraFish.

Selskapet har tidligere søkt om tillatelser til konseptene Egget, Beck-Cage, Marine Donut og oppdrett i bulk-skip.

Søkt om nær 900 tillatelser

Ifølge IntraFishs oppdaterte oversikt over søknader, avslag og innvilgede søknader, ble det søkt om totalt 898 utviklingstillatelser. 23 av dem har fått endelig avslag fra ankeinstansen Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Se vår oversikt HER (oppdatert mandag)

Under er en oversikt over søknader som har kommet inn de seneste tre dagene (noen av dem er tidligere omtalt på IntraFish)

43

Astafjord Ocean Salmon AS

15.11.2017

8 tillatelser (6 240 tonn)

"Øymerd"

prod.område 10

44

Viteq Farming AS

15.11.2017

32 tillatelser (24 960 tonn)

"Viteq zero zero" flytende lukket produksjon

Trøndelag

45

Roxel Aqua AS

15.11.2017

14 tillatelser (10 920 tonn)

"Octopus" nedsenkbare merder åpne farvann

Rogaland

46

Mohn Drilling AS

15.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

Mohn Digifarm - autonomt havbruk

Hordaland

47

Offshore Salmon AS

15.11.2017

7 tillatelser (5 460 tonn)

Senk- og hevbart offshoreanlegg

Rogaland

48

Erko Seafood AS

16.11.2017

7 tillatelser (5 460 tonn)

GM Aqua Design

Prod.område 1

49

Måsøval Fiskeoppdrett AS

16.11.2017

5 tillatelser (3 900 tonn)

"Aqua Semi" halvt nedsenkbart semilukket oppdrettsanlegg

Trøndelag

50

Norway Royal Salmon AS

16.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Flerbruksmerd"

Hordaland

51

Blom Fiskeoppdrett AS

16.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Ocean Globe"

Hordaland

52

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

16.11.2017

11 tillatelser (8 580 tonn)

"Offshore Tank Fleet"

Troms

53

Evne AS

17.11.2017

10 tillatelser (7 800 tonn)

"Wave Master" havbasert offshore oppdrett

Nordland

54

Wenberg Fiskeoppdrett AS

17.11.2017

10 tillatelser (7 800 tonn)

Semilukket modulbasert teknologi

Nordland

55

Sustainable Salmon AS

17.11.2017

8 tillatelser (6 240 tonn)

"Lukka Landnot"

Region Vest

56

IMO Clean AS

17.11.2017

4 tillatelser (3 120 tonn)

Renseteknologi

Hordaland

57

Infotronic ANS

17.11.2017

1 tillatelse (780 tonn)

Hev- og senkbart akvakulturanlegg

Rogaland

58

Arctic Seafood Group AS

17.11.2017

3 tillatelser (2 340 tonn)

"Instelli-Aqua" hev- og senkbart anlegg med snorkel

Nordland

59

Marad Norway AS

17.11.2017

2 tillatelser (1 560 tonn)

"Torus Seafarm"

Møre og Romsdal

60

Biolaks AS

17.11.2017

5 tillatelser (3 900 tonn)

?

Hordaland

61

Tombre Fiskeanlegg/SmartFlex AS

17.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Semi Torus"

Hordaland

62

Aquantum Leap AS

17.11.2017

24 tillatelser (18 720 tonn)

"Aquantum 12K" - "Aquantum 500K"

63

Biolaks Drift s.u.s.

17.11.2017

5 tillatelser (3 900 tonn)

Hordaland

64

Askvik Aqua AS

17.11.2017

4 tillatelser (3 120 tonn)

"Forza Askvik"

Rogaland

65

Entail Sea Farming AS

17.11.2017

29 tillatelser (22 620 tonn)

Offshore Fish Cage

Hordaland

66

Bioway AS

17.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

Integrert flytebru og akvakultur

Trøndelag

67

Deltamerden s.u.s.

17.11.2017

9 tillatelser (7 020 tonn)

Prismeformet anlegg med hev- og senkbunn

Trøndelag

68

Unitech Salmo Solar AS

17.11.2017

4 tillatelser (3 120 tonn)

Flytende anlegg på eksponerte lokaliteter

Rogaland

69

Dåfjorden Klekkeri AS

17.11.2017

1 tillatelse (780 tonn)

Integrert fôr- og behandlingssystem

Hordaland

70

Inocap/Subsea Farming

17.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

Oppdrett i eksponerte farvann

71

Marine Harvest Norway AS

17.11.2017

36 tillatelser (28 080 tonn)

"Aqua Storm" offshore subsea production

Trøndelag

72

Samba AS

17.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Hjulet" sylindriske merder

Hordaland

73

NSF AS

17.11.2017

12 tillatelser (9 360 tonn)

"Green Seafarm" lukket system for lakseoppdrett

Norge

74

Reset AS

17.11.2017

10 tillatelser (7 800 tonn)

Bærekraftig oppdrett med RAS teknologi

Hordaland

75

s.u.s. Gladfisk

17.11.2017

5 tillatelser (3 900 tonn)

Møre og Romsdal

76

Floating Fish Farming Unit AS

17.11.2017

10 tillatelser (7 800 tonn)

Offhore oppdrett m/bruk av fornybar energi

Trøndelag

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.