Det går fram av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Det justerte operasjonelle driftsresultatet i andre kvartal 2022 er ekskludert forlikskostnader. Det var på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 1.079 millioner kroner, ifølge gjennomsnittet av estimater innhentet av Infront fra elleve analytikere for TDN Direkt.

– I andre kvartal fortsatte våre dedikerte ansatte å levere imponerende resultater og produkter sier Linda Litlekalsøy Aase i en melding. Hun er konsernsjef i Salmar, lakseselskapet som ble grunnlagt og Gustav Witzøe.

Witzøe ga seg selv som toppsjef i selskapet for andre gang i mai, men er fortsatt dominerende eier med rundt halvparten av aksjene.

Salmar
  • Verdens nest største lakseselskap
  • Har det meste av produksjonen sin i Midt-Norge, men de senere år har de fått stadig mer aktivitet også i Nord-Norge
  • Hovedkontoret ligger på Frøya i Trøndelag.
  • Eier halvparten av Scottish Sea Farms og er hovedeier i islandske Icelandic Salmon (Arnarlax).
  • Gustav Witzøe og familie eier knapt halvparten av Salmar.

Rekordhøye laksepriser som følge av nedgang i utbudet og sterke markeder gjorde at pengene rant inn i selskapet i kvartalet.

Omsetningen ble på 4,2 milliarder kroner, opp fra 3,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 1,05 milliarder kroner, opp fra 661 millioner kroner samme periode som i fjor, viser kvartalsrapporten publisert torsdag morgen.

– Våre resultater ble selvsagt også understøttet av høye laksepriser i markedet, selv om denne heldige markedssituasjonen svekker de finansielle resultatene i Salg og industri på grunn av våre fastpriskontrakter, sier Aase i en meldingen.

Oppdrettsselskapet har i dag en kontraktsdekning på 35 prosent for tredje kvartal og 40 prosent for helåret 2022. Kontraktsandelen i andre kvartal var 59 prosent med negativt bidrag. I tredje kvartal vil kontraktsandelen være lavere som følge av økte volumer i Norge.

Kostnader til prissamarbeidssaker

Salmar tok avsetninger for erstatning og advokatkostnader på 164 millioner kroner i kvartalet. Dette er knyttet til et forlik og flere pågående saker rundt påstått ulovlig manipulasjon av lakseprisen, i USA og Canada.

Totalt seks norske selskap inngikk forlik i den første av disse sakene i mai. Tidligere denne uken meldte Grieg Seafood om kostnader på 155 millioner kroner til dette, mens Lerøy Seafood Group tok kostnader på 211 millioner kroner.

Alle de involverte selskapene sier at de ikke er skyldige i ulovlig prissamarbeid, men at de likevel valgte å inngå forlik for å bli ferdig med saken som noen laksekjøpere hadde anlagt mot dem.

Linda Litlekalsøy Aase er konsernsjef i Salmar, det Frøya-baserte lakseselskapet som torsdag melder om rekordsterkt resultat i andre kvartal. Foto: Fartein Rudjord

Gjentar slaktevolum

Salmar venter fortsatt å ha et slaktevolum i Norge på 175.000 tonn i 2022, fremgår det av selskapets kvartalsrapport torsdag.

På Island ventes slaktevolumet fortsatt å bli 16.000 tonn i 2022, mens slaktevolumet i Skottland forventes fortatt å være 46.000 tonn.

Slaktevolumet i Midt-Norge og Nord-Norge holdes uendret på henholdsvis 117.000 og 58.000 tonn.

Høgere kostnadsnivå i vente

Oppdrett Midt-Norge venter høyere volumer og noe høyere kostnadsnivå i tredje kvartal. I området vil Salmar fortsette å slakte 2021-generasjonen, og vil også starte slakting av høst 2021-generasjonen. Det rapporteres om en god status på biomassen i sjø. Driftsresultat per kilo i andre kvartal var 58,64 kroner.

Oppdrett Nord-Norge venter også høyere volumer og noe høyere kostnadsnivå i tredje kvartal. Her vil slakting av høst 2020-generasjonen fortsette og Salmar vil starte slakting av vår 2021-generasjonen. Biomassen i sjø har også her en god status. Driftsresultat per kilo i andre kvartal var 69,12 kroner.

Icelandic Salmon vil fortsette slakting av 2020-generasjonen i tredje kvartal, som har god biologisk utvikling. Driftsresultat per kilo i Icelandic Salmon var 45,53 kroner.