Det skriv Nett.no. Ifølgje avisa skal brønnbåtane ha ein lastekapasitet på 4.000 kubikkmeter. I tillegg planlegg brønnbåtreiarlaget å byggje ein