I et brev til Fiskeridirektoratet skrev Igland: «Jeg ønsker å frafalle min klage på avslag av søknad med deres referanse