– Hvordan kan fiskeriforvaltningen tillate at dem som gratis har fått tillatelser til å fange leppefisk – på vegne av det norske folk, som eier norsk fiske i fellesskap – kan selge slike «fritak fra forbud» for millioner av kroner, og putte pengene i egen lomme, er et av spørsmålene stortingsrepresentanten fra Finnmark har spurt fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen om.

Iversen spør også om ministeren vil ta et oppgjør med det som har skjedd:

– Har statsråden tenkt å innkreve pengene slik at de kan bli tilbakebetalt til de rettmessige eiere, det vil si, kystfolket?

- Kan ikke overdras

Begrunnelsen for spørsmålene finner Iversen i jussen som han mener er klar:

– For det første: Tillatelser til fiske – det vil si fritak fra forbud – kan ikke overdras eller overføres.