Hun er andre nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget. Hun er enig med komitékollega og Høyre-representant Henrik Aasheim i at næringslivet bør ha en mer tydelig plass i skolen.

- Jeg er helt enig med Asheim i at fiskeri og havbruk er noe norske elever bør kunne mye om, på lik linje med våre andre næringer som er basert på naturressursene slik som olje- og gass, vind, bio- og vannkraft og jord- og skogbruk, sier hun.

Betegnelsen «pensum" finnes ikke i norsk skole lenger.