Baader ser et økende marked for foredlingsutstyr i Asia, sa