Flere selskaper inkluderte vintersår som en av årsakene til et svakere andrekvartal i 2020. Analytiker i Danske