I fjor sommar gjorde Sintef Fiskeri og havbruk saman medprosjekteigar AquaCulture Engineering (ACE) eit fullskala forsøk i to merdarhos Salmar. No analyserer forskarane data til det