En ringerunde IntraFish har gjort til fem aktører i spotmarkedet fredag ettermiddag, gir ikke noe entydig bilde av hva som skjer.- Prisene holder seg overraskende sterke, men det har kommet