Revidert standard for enhetlig terminologi for produksjon laks og regnbueørret, NS 9417, er nå ute på høring. Høringsfristen er 10. januar, skriver Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet har vært delaktig i arbeidet med høringsforslaget, men en bred komité med representanter fra oppdrettsselskap, leverandører, forskning og forvaltning har bidratt. Forslaget inneholder nesten 500 definisjoner.

Det er for første gang inkludert termer som omfatter fiskehelse og –velferd, noe som er viktig for felles forståelse av problemstillingene, bedre kommunikasjon og utveksling av data, skriver Veterinærinstituttet.

– Dette er en norsk standard, så den er aktuell for alle aktører med tilknytning til oppdrettsnæringen. Å få felles terminologi, at man bruker de samme begrepene, gjør at man kan utveksle informasjon bedre og mer effektivt. Det gjelder ikke bare mellom oss og næringen, men også mellom næring, forvaltning, leverandører og andre aktører, sier Ingunn Sommerset, fagansvarlig fiskehelse ved Veterinærinstituttet, til IntraFish.

160 begrep om fiskehelse

Av de rundt 500 begrepene er det rundt 160 av dem som handler om fiskehelse og -velferd.

– Det kunne vært flere, men vi måtte begrense oss. Det vi ønsker innspill på er blant annet hva som mangler, sier Sommerset.

Et eksempel fra standarden på høring er «risikobasert smitteovervåkning», som er definert som «overvåking av de populasjonene eller gruppene som forventes å ha høy sannsynlighet for å få de sykdommene eller være infisert av de smittestoffene det overvåkes for».

Sommerset sier at det i standardiseringskomiteen har vært tre arbeidsgrupper som har jobbet med ulike termer, og hun har ledet gruppen som jobbet med fiskehelse og -velferd.

– Vi var 14 fagpersoner i den gruppen, og det er lagt ned en del timer. Listen er nok ikke perfekt, og derfor skal den på høring, sier Sommerset.

Ni år gammel

Nåværende versjon av standarden er fra 2012, skriver Standard Norge. I revisjonen er det lagt vekt på følgende:

  • behov for data for fiskevelferd/fiskehelse
  • ny teknologi og driftsformer inkludert miljømålinger
  • tilrettelegging for digitalisering
  • krav til også andre arter
  • behov for termer internasjonalt (jf. den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 234 Fisheries and Aquaculture).