Hvilke beskrivelser, ord og metoder er i daglig bruk i verdikjeden knyttettil produksjon og oppdrett av laks og ørret? Og bruker alle i verdikjeden desamme uttrykkene på samme måte? Dette har det lenge vært behov for å fåsystematisert, slik at kommunikasjonen i hele verdikjeden kan bli lettere, mereffektiv og muligheter for feiltolkninger reduseres. Nå er en ny NorskStandard, NS 9417 Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder fordokumentasjon av produksjon, nettopp blitt ferdig, melder standard.no.

Ord og begrep det er snakk om kan dreie seg om miljøforholdene for fisken,beskrivelse av biomasse og økonomirapportering.