BAKTERIOFAGER
  • … er alternativ eller supplement til antibiotika, og kan bli en nøkkel til å løse den globale utfordring med antibiotikaresistens
  • … er et virus som gjennom mer enn tre milliarder år har spesialisert seg på å infisere, drepe og holde bakterier under kontroll
  • … dreper så effektivt at de kan brukes målrettet i stedet for, eller i kombinasjon med, antibiotika
  • … er virus som dreper bakterier uten å skape de samme problemene som antibiotika.