Veolia
  • Fransk industrikonsern med over 175.000 ansatte over hele verden
  • Driver primært med vannbehandling og rensing, både av drikkevann og kloakk
  • Har også en rekke andre forretningsområder, som resirkulering, håndtering av farlig avfall, energi, transport samt akvakultur
  • Konsernets omsetning var over 27 milliarder euro i 2019. Selskapet er børsnotert i Paris, hvor markedsverdien per mai 2020 var rundt 11 milliarder euro
Kilde: Selskapets nettsider, Bloomberg.com

Han kommer fra stillingen som seniorrådgiver i rekrutterings- og konsulentselskapet Seafood People.

– Vi er svært glade for at Per Håkon har takket ja til stillingen som Business Support Manager. Dette blir en helt sentral stilling i vår organisasjon, sier Kent Kongsdal Rasmussen i Veolia i en melding. Rasmussen leder akvakultur-virksomheten til Veolia.

Stenhaug skal inngå i ledelsen hos sin nye arbeidsgiver. Han skal ha ansvaret for blant annet HR, kontoradministrasjon, HMS, kvalitet, markedsføring og kommunikasjon.

Kontor i Sandefjord

Veolias norske hovedkontor ligger i Sandefjord. Selskapets akvakulturvirksomhet leverer løsninger for settefiskanlegg, både RAS og gjennomstrømning. De har tidligere gått under navnet Krüger Kaldnes.

Akvakulturvirksomheten har rundt 70 ansatte, fordelt på Norge og Danmark. IntraFish skrev en reportasje om selskapet for noen uker siden.

– Veolia har veldig store ambisjoner i akvakultur. Norge er et stort og viktig marked, men vi tenker også internasjonalt, sa Rasmussen da.

Jobbet i Fiskeribladet

Stenhaug har tidligere vært salgssjef i Fiskeribladet, og var da kollega med blant annet Thomas Bakke som i dag eier og leder Seafood People.

– Vi vil takke Per Håkon for et veldig godt samarbeid. Vi er spesielt glad for at han velger å bli værende i industrien, og gleder oss til et fortsatt god samarbeid med både Per Håkon og Veolia, sier Bakke i meldingen.

Seafood People har Veoila som en av sine kunder.