IMPORTVERN I NORGE
  • Norge har blant annet importvern for landbruksvarer, som er ment å beskytte norsk landbruksproduksjon som følge av et generelt høyt kostnadsnivå og vanskelige naturgitte vilkår i Norge. Importvernet er en forutsetning for den norske landbrukspolitikken
  • Tollsatsene for landbruksvarer varierer sterkt på grunn av ulikt beskyttelsesbehov.