IMPORTVERN I NORGE
  • Norge har blant annet importvern for landbruksvarer, som er ment å beskytte norsk landbruksproduksjon som følge av et generelt høyt kostnadsnivå og vanskelige naturgitte vilkår i Norge. Importvernet er en forutsetning for den norske landbrukspolitikken
  • Tollsatsene for landbruksvarer varierer sterkt på grunn av ulikt beskyttelsesbehov. Nesten halvparten av alle typer landbruksvarer importeres tollfritt til Norge, eksempelvis ris, sitrusfrukter, bananer, tropiske frukter, olivenolje, soya og kaffe
  • De høyeste satsene omfatter landbruksvarer som også produseres i Norge, som for eksempel storfekjøtt og melkeprodukter
  • Kilde: Wikipedia

Over år er det blitt et stadig mer høylytt krav fra bransjeorganisasjonene i sjømatnæringa at Norge må lempe på importrestriksjonene til landbruket for å gi sjømat, særlig laks, bedre markedsadgang, for eksempel til EU.