Oppfinneren Arthur Lyngøy har over flere år kjempet for tilstrekkelig betaling for et patentert fiskefôr som har skapt inntekter i hundremillionersklassen for Stim og søsterselskapet ADC Pharmaceuticals.

Flere aviser, blant annet Sunnmørsposten og Finansavisen, omtalte dommen da den kom i februar. Denne uken ble dommen rettskraftig og siste punktum i saken er satt.

I tingretten ble oppfinneren tilkjent syv millioner kroner, men summen er kraftig redusert etter at Frostating lagmannsrett har vurdert saken. Summen er nå satt til tre millioner kroner.

Delvis medhold

Den ålesundsbaserte oppfinneren Arthur Lyngøy vann søksmålet han rettet mot fiskefôrkonsernet Stim da saken var oppe for Sunnmøre tingrett i fjor.

Tingretten mente han hadde krav på royalty for en oppfinnelse han gjorde da han var ansatt i konsernet.

Han blei tilkjent syv millioner kroner, pluss en million kroner i sakskostnader. Saksøkte, de to søsterselskapene ADC Pharmaceuticals AS og Stim AS, anket saken til Frostating lagmannsrett, der de nå delvis har fått medhold.

Nordly må fjerne navnet på patentet

Lagmannsretten har funnet grunnlag for å dømme fiskefôrkonsernet til å betale Lyngøy tre millioner kroner etter arbeidstakeroppfinnelsesloven, men han har ikke vunnet frem i spørsmålet om arbeidsavtalen gir han rett til royalty.

Om han hadde vunnet her, ville han hatt krav på syv millioner kroner og fremtidig betaling av ukjent størrelse – sannsynligvis flere millioner kroner, ifølge lagmannsretten.

På et punkt har Lyngøy vunnet:

Retten mener det er han som alene er oppfinner av produktet. Det betyr at konsernsjefen i Stim, Jim-Roger Nordlys navn må fjernes fra patentet.

Nå, når det er en rettskraftig avgjørelse, forteller advokat Fredny Bade om oppfinnerens syn på utfallet til Teknisk Ukeblad (TU).

Hun sier at Lyngøy er fornøyd med å ha fått medhold i to viktige spørsmål i dommen.

– Han har derfor valgt å ikke anke denne til Høyesterett, forteller hun på vegne av Lyngøy.

– Godt fornøyd

TU har spurt motpartens advokat om hvordan Stim reagerer på å ha tapt i oppfinner-spørsmålet.

– For Stim var det sentrale å få frem at utviklingen av SuperSmolt Feed Only ble muliggjort gjennom en laginnsats som involverte svært mange dyktige kolleger i konsernet, og det kom tydelig frem i dommen. Hvem som står som oppfinner er av mindre viktighet for Stim, forteller advokat Ida Espolin Johnson.

Med en gang selskapet hadde tapt i tingretten, var de helt klare på at saken skulle ankes. Nå er de godt fornøyd med utfallet i lagmannsretten – selv om de må betale oppfinneren.

– Stim har hele tiden vært innstilt på å kompensere Arthur Lyngøy i henhold til arbeidstakeroppfinnelsesloven, noe vi også prosederte på i retten. Så rent bortsett fra at vi synes beløpet var litt høyt, er dommen helt i overensstemmelse med våre anførsler og vi er godt fornøyd med resultatet, skriver advokaten.