– Bakteriofager har potensial til å bli en viktig del