IntraFish meldte 10. mars at Biomar anker dommen. Nå anker også den som vant rettssaken.

Oslo tingrett dømte Biomar til å betale Stim 16,5 millioner kroner i erstatning for å ha kopiert det patenterte SuperSmolt FeedOnly-fôret og solgt det under navnet Intro Tuning, og for brudd på god forretningsskikk. I tillegg ble Biomar dømt til å betale sakskostnader på 6,5 millioner kroner.

– Det Biomar er dømt for, er jo å produsere en direkte kopi laget ut fra en prøve av Stims fôr. Dette er ikke egen forskning, uttaler Stims advokat Ida Espolin Johnson i en pressemelding fra Stim.

IntraFish har forelagt Biomar advokatens uttalelse, pluss en rekke andre formuleringer i en pressemelding fra Stim ut fra det presseetiske krav om retten til samtidig imøtegåelse.

«Jeg har ingen videre kommentar til dette», svarer Håvard Jørgensen i en epost. Han er administrerende direktør i BioMar Norge.

Medvirkning til patentbrudd?

Stims advokat Espolin Johnson poengterer at det viktigste for Stim i ankesaken blir å prøve spørsmålet om Biomars ansvar for medvirkning til patentbrudd.

– Dette gjelder den nye og endrede versjonen av Biomars kopifôr, som i seg selv ikke bryter med dagens FeedOnly-patent, men som utgjør brudd på det originale SuperSmolt-patentet i tilfeller hvor fôret brukes i kombinasjon med tilsetting av PVCR-modulatorer i driftsvannet, noe som er vanlig i RAS-anlegg ved at det tilsettes forskjellige salter i driftsvannet, heter det videre i pressemeldingen.

– Biomar har et ansvar for at det blir begått patentinngrep av flere oppdrettere ved å bruke Biomars fôr i denne fremgangsmåten som Stim har patentrettigheter til. Stim mener at Biomar ikke bør skyve dette over på kundene sine, sier Espolin Johnson.

Stim-sjef Jim-Roger Nordly mener lagmannsretten bør skjerpe dommen mot Biomar.

– Vi mener det er åpenbart at Biomar vet hva de gjør ved å selge dette fôret og at de er villige til å skyve oppdretterne foran seg i denne saken. Jeg oppfatter også at tingretten deler den oppfatningen, sier han.

Ordlyd i dommen

I tingrettens dom heter det:

«Retten finner det … ikke tvilsomt at Biomar vet at det er sannsynlig at oppdrettere med RAS-anlegg vil bruke fôret sammen med tilsetning av kalsium i nevnte mengde».

Og videre:

«Biomars kunnskap underbygges videre av den omstendighet at Biomar, på forespørsel fra kunder, har underskrevet skadesløserklæringer der selskapet har påtatt seg økonomisk ansvar på vegne av i alle fall tre oppdrettere for det tilfelle at de skulle bryte Stims patentrettigheter ved å anvende Biomars produkt».

Ber motparten være ydmyk

Nordly har liten sans for motpartens utspill i etterkant av den knusende dommen.

– Det er nesten litt komisk. Biomar har gjort snylting på andres innovasjoner til en del av sitt eget forretningskonsept. Den faglig godt funderte dommen slår uttrykkelig fast at det er nettopp det Biomar har gjort i denne saken. Biomar bør være ydmyke overfor alle de kundene de har som de er blitt dømt for å villede, sier Nordly.

Les også:

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.