Selskapet har nå engasjert meglerhusene ABG Sundal Collier og Pareto Securities for en mulig notering i Oslo i løpet av året. Stolt-Nielsen ønsker å forbli hovedeier i selskapet, men det opplyses ikke hvor mye de skal selge, eller om de eventuelt skal hente frisk egenkapital.

Stolt Sea Farm produserer piggvar og tunge i 14 ulike anlegg i Spania, Portugal, Frankrike, Island og Norge.

Årlig produksjon er rundt 5.700 tonn piggvar og 1.570 tonn tunge. Produksjonen foregår på land, i både gjennomstrømmingsanlegg og resirkuleringsanlegg (RAS).