Stopp av fisket etter leppefisk gjelder for fartøy i åpen gruppe, fritidsfiske eller fiske under ungdomsfiskeordningen på kyststrekningen fra Varnes fyr på Lista til