Effekten mot lus ble oppdaget nærmest ved en tilfeldighet.- Vårt fokus var, og er, å finne frem til et produkt der helsefaktoren er