Den offisielle lakseprisen
  • Prisen SSB rapporterer, den offisielle lakseprisen, er etterslepene fra forrige uke.
  • Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som er blitt solgt på kontrakt.
  • Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.
  • Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,5 kroner lavere per kilo enn SSB-prisen, ifølge Marine Harvests «Salmon Farming Industry Handbook 2017».

Det er en opp gang på hele 7,5 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på 50,22 kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag morgen.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 53 endte på 13.597 tonn, noe som er 3,8 prosent mindre enn uken før da volumet var 14.127 tonn.

I uke 53 ble det eksportert 106 tonn tonn frossen laks, og prisen for den var 54,53 kroner kiloet.

Mer at uke 53 gjelder perioden 28. desember – 3. januar, og at det da er normalt med lavere eksportkvantum på grunn av jul- og nyttår.