Det fremkommer av en melding fra Aker torsdag.

Emisjonen tiltrakk seg interesse fra det som Aker omtaler som høykvalitetsinvestorer, og boken ble overtegnet mange ganger.

Selskapet meldte tidligere i uken om god interesse i emisjonen, og at de forkortet tegningsperioden.