– Årsaken til oppgangen er økt volum og bedre kapasitetsutnyttelse, skriver konsernsjef og storeier Roger Hofseth i en epost til IntraFish. Konsernet omsatte for