Polarfisk er Norges første og så langt eneste oppdrettselskap som produserer stør. IntraFish har omtalt selskapet en rekke ganger fra de først søkte Miljødirektoratet