Gjennom selskapet Kive Holding har Langeteig planer om å starte lakseproduksjon. NRK omtalte planene i desember 2017. –