– Å ikke ta det modige valget, vil forårsake permanent skade på nasjonens muligheter for å høste, røkte, foredle og distribuere sjømat, sier blant annet administrerende direktør i Pacific Seafoods, Frank Dulcich.

Amerikanske sjømatselskaper som Trident, Pacific Seafoods, High Liner, Cargill, Cooke Aquaculture og Fortune International har sammen skrevet brev til Trump-administrasjonen. Der ber de om støtte i lys av koronaviruspandemien, som har rammet sjømatnæringen spesielt hardt.

84 sjømattopper har signert brevet

Brevet er signert av 84 sjømattopper i landet, fra hele verdikjeden.