Selskapa har signert avtalar seg imellom og signerte i dagòg ein intensjonsavtale med dei fire grunneigarane som har vassrettar i elvasmoltanlegget skal henta vatn frå.- Intensjonsavtalen