Mowi var selskapet som hadde både best og dårligst driftsresultat per kilo i fjerde kvartal. Mens selskapets kanadiske virksomhet tapte 12 kroner kiloen, tjente den irske virksomheten 28 kroner kiloen.

Om en kun ser på selskapsnivå (alle regioner) var det Norskott Havbruk (Scottish Sea Farms) som fikk best resultat per kilo i kvartalet. Dette selskapet eies 50/50 av Salmar og Lerøy Seafood Group.

Salmar meldte at Scottish Sea Farms hadde god biologisk situasjon i alle sine regioner, og at kostnadene var ned fra samme kvartal året før. De venter ytterligere fall i kostnadene i første kvartal.

Tabellen under viser de ulike selskapenes driftsresultat per kilo og volum i tonn (trykk på fanen øverst for å endre) for fjerde kvartal. Tallene er nødvendigvis ikke direkte sammenlignbare, da for eksempel Mowi inkluderer også bidrag fra sin fôrvirksomhet og salgsavdelingen i resultatet.

For selskaper som rapporterer resultater i andre valutaer enn norske kroner, har IntraFish regnet om til norske kroner med snittkurser for fjerde kvartal fra Norges Banks nettsider.

Gode resultater – forholdene tatt i betraktning

De fleste selskaper og regioner hadde lavere resultater per kilo enn samme kvartal i fjor, hovedsakelig grunnet lavere priser. De lavere prisene skyldes igjen naturligvis koronapandemien, men også et betydelig vekst i utbudet.

– Generelt var det gode resultater i de norske virksomhetene til selskapene, forholdene tatt i betraktning. Det rundt 11 prosent vekst i de globale slaktevolumene, samtidig med at Horeca-segmentet i praksis var nedstengt. Det lover godt for prisutsiktene, gitt at tilbudsveksten kommer ned og Horeca-segmentet åpner opp, sier Kjetil Lye til IntraFish. Han er analytiker i Handelsbanken Capital Markets.

IntraFish skrev mandag at lakseprisen igjen er over 60 kroner kiloen, for første gang siden uke 25 i 2020.

Lye merker seg at mange i Skottland gjorde det godt i kvartalet.

– Det skyldes bedre biologi, og også at de hadde kontrakter som sikret dem høyere priser i kvartalet. Salmar gjorde det godt i Midt-Norge – ellers var det litt blandede resultater, sier han.

Store utfordringer

Mowis kanadiske virksomhet tapte over 12 kroner kiloen i kvartalet. Også i fjerde kvartal i fjor tapte de penger – men ikke like mye.

Selskapet viser til at de i år ble negativt påvirket av lavere priser og høyere kostnader – i kombinasjon av en forlenget periode med biologiske utfordringer, både i Vest-Canada og Øst-Canada.

Selskapet har nå iverksatt en snuoperasjon for å bedre driften i Øst-Canada.

I Irland, hvor Mowi har en relativt sett liten operasjon, var resultatet helt i den andre enden av skalaen. I denne regionen produserer Mowi i stor grad økologisk laks. Her hadde de en kontraktsandel på hele 87 prosent i kvartalet.