Under arbeidet med Akva Groups årsmelding for det landbaserte segmentet i Danmark har det blitt oppdaget brudd på selskapets policy for prosjektoppfølging. Noe som gjør at store tap ikke er kommet fram i lyset.

Akva Group varslet tidligere i år at «Basert på en foreløpig gjennomgang av resultatene for fjerde kvartal, venter Akva Group å rapportere om et negativt driftsresultat for perioden. Vårt nåværende estimat er at driftsresultatet blir i området – 25 til – 30 millioner kroner, med en driftsmargin på -4 til -5 prosent», skrev selskapet i en børsmelding 20 januar.