Under arbeidet med Akva Groups årsmelding for det landbaserte segmentet i Danmark har det blitt oppdaget