Det var etter et forslag fra Sverre Myrli, på vegne av Arbeiderpartiet, at saken kom til debatt i Stortinget under behandlingen av Endringer i statsbudsjettet 2021. Myrli fremsatte forslaget på vegne av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

I revidert

I forslaget ber Stortinget regjeringen om å komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år. Videre vil disse partiene at regjeringen skal komme med en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksveg- og fylkesvegsamband.