– Det er ikke snakk om veldig lang tid før den kommer. Det er snakk om noen uker. Ikke en hel måned, sa statssekretær Kristina Sigurdsdottier Hansen til Intrafish 19. januar.

Over syv uker senere er det fortsatt ikke kommet noen Miljøteknologiordning. Den er blitt etterspurt i flere omganger etter at høringsfristen gikk ut 14. januar 2022. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) er siste mann ut med en etterlysning.

– Opplevelsen er jo at det blir lovet noe, men så kommer den ikke. Hvor blir den av? Hva skjer med den? Det hadde vært interessant og fått et svar på, sier Hoksrud til Intrafish.

Når kommer den?

Hoksrud understreker at havbruk ikke er hans primærfag. Han sitter i helse- og omsorgskomiteen og jobber mye med det fagfeltet, men han har forhørt seg rundt og ble kjent med ønske om ordningen for havbruksnæringen. Derfor har han stilt et skriftlig spørsmål til fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran der han spør når man kan forvente at en ny miljøteknologiordning for oppdrett offentliggjøres.

«Det bes derfor om en forklaring på hvorfor dette har tatt så lang tid, på tross av tidligere signaler, samt en konkret tilbakemelding på når miljøteknologiordningen blir presentert.» skriver han blant annet i sitt spørsmål.

– Her har man gitt noen signaler på at den kommer, så kommer den ikke. Da tenker jeg det er ålreit å følge opp og utfordre dem på det.

«Et stort flertall på Stortinget ønsker en kraftig økning av norsk sjømatproduksjon. En forutsetning for å kunne gjøre dette vil være å løse utfordringene næringen står ovenfor med lus, rømming og avfallshåndtering. En ny miljøteknologiordning har derfor vært svært ønsket fra mange sentrale aktører i næringen, og det er derfor sterkt beklagelig at løfter om en slik ordning ser ut til å bli utsatt igjen og igjen.» påpeker Hoksrud i sitt spørsmål.

– Jeg er spent på svaret, han har seks virkedager på seg på å svare på mitt skriftlige spørsmål, så det kan jo hende den kommer før jeg får svaret mitt. Det hadde jo vært det beste egentlig, humrer Hoksrud da Intrafish snakket med ham sist uke.

Etterspurt lenge

Og svaret fra Skjæran kom før miljøteknologiordningen. Mandag 13. mars har Frp-representanten fått svar.

«Jeg mener det er viktig at vi behandler de faglige innvendingene på en grundig måte. Saken er fortsatt til behandling i departementet, og jeg kan derfor ikke gi noen konkret tidsangivelse.», skriver Skjæran.

«Målet om å stimulere til ytterligere vekst innenfor bærekraftige rammer, og å legge til rette for å ta i bruk og utvikle ny teknologi er sentralt for meg.» påpeker han videre.

Før Skjæran svarte Hoksrud har også Intrafish spurt Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan de ligger an med miljøteknologiordningen og påstanden om at den nå egentlig skulle vært klar. Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen svarte dette i en epost til Intrafish fredag forrige uke:

– Når jeg har uttalt meg om miljøteknologiordningen tidligere har jeg vært tydelig på at det forslaget som den forrige regjeringen la frem ikke var godt nok, noe også høringssvarene viser. Jeg mener at det er viktig at vi behandler de faglige innvendingene som kom frem under høringen på en grundig måte. Jeg hadde oppriktig håpet at vi skulle ha en avklaring nå. Det har vi dessverre ikke. Saken er fortsatt til behandling i departementet, uttaler hun.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, her på sitt kontor i Nærings- og fiskeridepartementet i Kongens Gate i Oslo Foto: Anders Furuset

Lansert i 2021

Miljøteknologitillatelser eller miljøteknologiordningen, ble lansert av tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen i august 2021. Den dukket da opp igjen på Skjærans bord etter regjeringsskifte den høsten. I januar meldte Skjæran selv at den er på vei og ventet å komme på nyåret. Noe han har også har gjentatt i et intervju med Kyst.no

I svaret til Hoksrud understreker Skjæran at han mener at forslaget som den forrige regjeringen la frem, ikke var godt nok. Noe han har gjentatt til Intrafish tidligere også.

– Vi skal komme med en avklaring om dette på nyåret, sa Skjæran til Intrafish i januar, og antydet at det kan bli omfattende justeringer fra forslaget til Ingebrigtsen. – Det var dessverre på langt nær godt nok, noe høringssvarene også viser, sa Skjæran videre.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken stod det at Intrafish ikke hadde fått svar fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) på spørsmål om hvorfor ikke miljøteknologiordningen er kommet. Intrafish la inn svaret vi har fått fra NFD klokken 07.00.